An ninh và bảo mật

Cục Kiểm tra Dân số Hoa Kỳ không được phép sử dụng thông tin từ bảng câu hỏi của bạn để chống lại bạn. Hãy cùng tìm hiểu về nhân quyền và thông tin cá nhân của bạn được pháp luật bảo vệ như thế nào.