Các câu hỏi thường được hỏi về các Cộng đồng Khó thống kê khác nhau

Bất kể bạn là ai, tình trạng công dân của bạn là gì, hoặc nơi bạn sống, bạn đều được tính. Khảo sát hồ sơ của dân số khó thống kê và những câu hỏi thường gặp.