Tìm Ki-Ốt Hỗ Trợ Bảng Câu Hỏi gần tôi

Để trả lời cho các hướng dẫn sức khỏe cộng đồng của Liên Bang, Bang, và địa phương về sự bùng nổ của Vi-rút Corona chủng mới, Quận hành chính Los Angeles tạm thời ngừng hoạt động chương trình hỗ trợ bảng câu hỏi QAC và QAK cho đến thông báo tiếp theo.

Để tìm QAC/QAK gần bạn trong thành phố LA, sử dụng phương tiện tìm kiếm của bang. Hãy gọi địa điểm đó trước bởi họ có thể đóng cửa do Lệnh An toàn hơn ở nhà ( Safer at Home Executive Order).

Với những ai mà không có kết nối mạng internet, thành phố LA đã kết hợp với Quỹ kết nối công nghệ California (California Emerging Technology Fund) và EveryoneOn để chia sẻ những lựa chọn dịch vụ internet giá rẻ, tiếp cận máy tính, và dịch vụ thông từ kỹ thuật số. Xem thêm tại đây.