คณะกรรมการตรวจนับจำนวนประชากร

เป็นครั้งแรกที่นคร Los Angeles และเทศมณฑล Los Angeles ร่วมมือกันจัดตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนประชากร (CCC) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กร สถานศึกษา และสถานประกอบการในชุมชนอันหลากหลายของเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ CCC กรุณาติดต่อ Mayor.LACensus2020@lacity.org


โครงสร้างของ CCC