แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าถึง

ท่านสามารถช่วยให้การตรวจนับจำนวนประชากรครบถ้วนและถูกต้องได้โดยการบอกต่อ บอกต่อในเรื่องชุดเครื่องมือโซเชียลมีเดีย เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมการเข้าถึง และอื่น ๆ