คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับชุมชนที่นับจำนวนประชากรได้ยาก

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีสถานะพลเมืองอย่างไร หรือพำนัก ณ ที่ใด คุณก็เป็นหนึ่งในประชากร

สำรวจลักษณะประชากรที่นับจำนวนได้ยากและคำถามที่พบบ่อย