ติดต่อเรา

สำหรับสื่อมวลชน หากมีคำถาม กรุณาติดต่อ lamayornews@lacity.org 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมลงพื้นที่ของเมือง กรุณาติดต่อ Mayor.LACensus2020@lacity.org

รับทราบข้อมูล มีส่วนร่วม เข้ารับการตรวจนับ