ปฏิทินกิจกรรมการลงพื้นที่

ตรวจสอบวันเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมในชุมชนของท่าน

หากต้องการให้เราเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน กรุณาติดต่อMayor.LACensus2020@lacity.org

เร็ว ๆ นี้