امنیت و رازداری

«اداره سرشماری ایالات متحده» اجازه ندارد که از اطلاعات مندرج در پرسش‌نامه شما علیه خود شما استفاده کند. با شیوه محافظت قانونی از اطلاعات شخصی آشنا شوید.