درباره

سرشماری هر 10 سال یک بار با هدف تعیین بودجه سالانه ایالت‌ها برای تامین هزینه‌های آموزش، خدمات درمانی، مسکن و دیگر برنامه‌های شبکه ایمنی اجتماعی اجرا می‌شود. سرشماری نحوه تخصیص صندلی‌های کنگره و حوزه‌بندی در همه سطوح دولت را نیز مشخص می‌کند.
آیا می‌دانید..
کانتی Los Angeles از نظر سرشماری دشوارترین منطقه کشور است
بیشترین دشواری سرشماری مربوط به «منطقه 9 شهرداری» است
طبق برآوردها، شهر Los Angeles سالانه میلیاردها دلار بودجه فدرال دریافت می‌کند
داده‌های سرشماری به جذب بودجه برای برنامه‌هایی مانند Medi-Cal، کمک‌های «عنوان 1 »، کمک‌های «آموزش ویژه»، SNAP (کوپن غذا)، Head Start، تعمیر و ساخت بزرگراه، پل، جاده و جز بیش از اینها کمک می‌کند
برای نخستین بار پس از تبدیل شدن به ایالت در 1850، کالیفرنیا بر مبنای سرشماری 2010 و کسری حدود 13,000 نفر، از صندلی کنگره محروم شد

دفتر سرشماری در شهرداری برای اصلاح اطلاعات نادرست سرشماری 2020 و تشویق اعضای جامعه به مشارکت، با کانتی Los Angeles همکاری می‌کند.

Los Angeles فقط با مشارکت همگانی از نماینده کنگره و بودجه‌ای که شایسته آن است، بهره‌مند خواهد شد. برای دستیابی به این هدف، دفتر سرشماری:
1.یک «کمیته سرشماری کامل» با هدف انتشار اطلاعات، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی کمک‌رسانی در سطح کانتی تشکیل خواهد داد
2.مناطق سخت-شمار شناسایی خواهد کرد
3.تعدادی «کیوسک کاربردی سرشماری» برای ارائه اطلاعات و منابع یا پاسخ‌گویی به مسائل مربوط به پرسش‌نامه سرشماری 2020 در کتابخانه‌ها، Worksource، مراکز منابع خانواده و جوانان، آزمایشگاه‌های آموزش رایانه، مراکز سالخوردگان و مکان‌های دیگر ایجاد خواهد کرد
4.تعدادی «سفیر حسن‌نیت سرشماری» جذب و تربیت خواهد کرد. این افراد داوطلبانه به عنوان پیام‌رسان‌های معتبر برای اطلاع‌رسانی درباره اهمیت مشارکت در سرشماری خدمت خواهند کرد
5.تلاش‌های کمک‌رسانی «میدانی» سازمان‌های اجتماعی را تقویت و حمایت خواهد کرد