تماس با ما

رسانه ها برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با lamayornews@lacity.org تماس بگیرند. پرسش‌های خود درباره تلاش‌های کمک‌رسانی شهرداری را می‌توانید از طریق Mayor.LACensus2020@lacity.org مطرح کنید. آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.