پرداختن به کارهای داوطلبانه

همکاری داوطلبانه با برنامه سفیر حسن‌نیت سرشماریبرنامه سفیر حسن‌نیت

برنامه «سفیر حسن‌نیت سرشماری» (CGA) از برنامه‌های مشترک شهر و کانتی Los Angeles برای جذب، تربیت و به‌کار گیری داوطلبان برای آموزش و انگیزش جمعیت سخت-شمار پیش از سرشماری 2020 است.
CGA در محلات حضور خواهند یافت و درباره تاثیر نتایج سرشماری بر تخصیص بودجه فدرال به مدارس، خدمات اجتماعی و بهداشتی و زیرساخت‌ها آموزش به ساکنان Los Angeles اطلاع‌رسانی خواهند کرد.
اگر از وقت آزاد برای خدمت به جامعه خود برخوردارید، می‌توانید «سفیر حسن‌نیت سرشماری»* شوید. ماموریت CGA برای تضمین درستی و دقت سرشماری شامل موارد زیر می‌شود:
•حضور در «کیوسک کاربردی سرشماری» (CAK) برای آشنا ساختن اعضای جامعه با سرشماری، رسیدگی به مشکلات آنها و/یا کمک کردن به آنها برای پر کردن پرسش‌نامه سرشماری.
•برگزاری رویداد در محله برای معرفی اهمیت سرشماری 2020 و انگیزش افراد برای مشارکت در آن.
• فعالیت داوطلبانه در رویدادهای شهر و/یا کانتی با هدف ترویج سرشماری 2020.
•انتشار/تبادل محتوا و اطلاعات رسانه‌های اجتماعی برای افزایش آمار مشارکت در سرشماری 2020.
•جذب سفیران بیشتر: ما به CGA های هرچه بیشتری نیاز داریم!
آموزش از پاییز امسال آغاز می‌شود. درخواست خود را اینجا ثبت کنید.
پرسش‌های خود را از طریق نشانی Mayor.LACensus2020@lacity.org مطرح کنید.

*برای شرکت در بیشتر فعالیت‌های برنامه CGA باید حداقل 18 ساله باشید. برای برخی برنامه‌ها محدودیت سنی اعمال نمی‌شود.