پیدا کردن کیوسک کمک رسان پرسشنامه نزدیک من

در واکنش به رهنمون‌های فدرال، ایالتی، و محلی بهداشت عمومی در راستای شیوع ویروس کرونا (COVID-19)

Novel Coronavirus، کانتی لوس انجلس تا اطلاع ثانوی به طور موقت برنامه‌های QAC و QAK را به تعلیق در آورده است.

 

برای پیدا کردن  نزدیکترین     QAC/QAK  در شهر LA  به درگه اینترنتی ابزار جستجوگر ایالتی   

State’s locator tool   مراجعه کنید.   لطفا قبل از مراجعه با تلفن مرکز تماس حاصل فرمائید و از ساعت کاری آنها مطلع گردید. مطابق با فرمان در خانه امن تر است  Safer at Homeامکان تعطیلی بعضی مراکز وجود دارد

 

برای ساکنین بدون دسترسی به اینترنت و کامپیوتر، و کمک به یادگیری سواد دیجیتال، شهر  LA  با همکاری صندوق فناوری تکنولوژی کالیفرنیا       California Emerging Technology Fund  و   EveryoneOn گزینه ای برای افراد کم در آمد ایجاد کرده است. بیشتر بیاموزیم