Հանրային իրազեկման ռեսուրսներ

Դուք կարող եք օգնել մեզ ամբողջական և ճշգրիտ մարդահամար անցկացնելու հարցում՝ տարածելով տեղեկատվություն: Տարածե՛ք մեր սոցիալական լրատվամիջոցների գործիքակազմը, պարզե՛ք, թե ինչպես կարող եք դառնալ իրազեկման գործունեության կամավոր և այլն: