Անվտանգություն և գաղտնիություն

ԱՄՆ Մարդահամարի բյուրոյին չի թույլատրվում օգտագործել ձեր հարցաթերթիկներում լրացված տվյալները ձեր դեմ: Եղե՛ք իրազեկ այն մասին, թե ինչպես է օրենքը պաշտպանում ձեր իրավունքներն ու անձնական տվյալները: