Կապվեք մեզ հետ

Լրատվամիջոցների հարցումների համար խնդրում ենք կապվել հետեւյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ lamayornews@lacity.org: Քաղաքում հանրային իրազեկման վերաբերյալ հարցերի դեպքում խնդրում ենք կապվել Mayor.LACensus2020@lacity.org: Եղե՛ք իրազեկ: Եղե՛ք ներգրավված: Մասնակցե՛ք մարդահամարին: