Ghi danh để chủ trì một Kiốt Hoạt động Thống Kê Dân số

Cục Kiểm tra Dân số Hoa Kỳ khuyến khích mạnh mẽ mọi người hoàn thiện bảng câu hỏi năm 2020 bằng trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều cư dân quận L.A không thể truy cập mạng lưới thường xuyên được.

Để giúp chúng tôi thu hẹp khoảng cách đó, bạn có thể chủ trì một Kiốt Hoạt động Thống Kê Dân số (CAK), là một không gian có một máy tính hoặc máy tính bảng cùng mạng lưới có thể truy cập đó là nơi mọi người có thể điền vào bảng câu hỏi Thống Kê dân số. Tất cả Bạn cần ít nhất là một máy tính có khả năng truy cập mạng lưới cho các thành viên cộng đồng từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020. Xin lưu ý các điều kiện khác sau đây:

 • Duy trì giờ làm việc bình thường
 • Trang trí trạm máy tính với tài liệu tiếp thị / thương hiệu của Thống Kê dân số
 • Tiếp cận được ADA 


Mỗi  Kiốt Hoạt động Thống Kê Dân số cũng cần phải có nhân viên và / hoặc tình nguyện viên tại chỗ đã được huấn luyện bởi Thành phố, Quận hoặc các đối tác cộng đồng để:

 • Hướng dẫn mọi người đi đến bảng câu hỏi Thống Kê dân số
 • Trả lời các câu hỏi về nguồn lực và thông tin
 • Cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ
 • Cung cấp hỗ trợ kiến thức kỹ thuật số


Các địa điểm không có nhân viên sẽ làm việc với Thành phố, Quận hoặc các tổ chức cộng đồng để xác định và tuyển dụng tình nguyện viên.


Điều kiện về phần mềm:

 • Vì sự giao diện của Kiốt Hoạt động Thống Kê Dân số sẽ hoàn toàn thực hiện trên trang mạng, nên các máy tính được chỉ định là Kiốt Hoạt động Thống Kê Dân số chỉ cần chạy các phiên bản mới nhất của trình duyệt mạng hiện đại như Chrome, Firefox hoặc Internet Explorer
 • Mặc dù không bắt buộc, chúng tôi khuyến nghị tốc độ mạng lưới cho  Kiốt Hoạt động Thống kê Dân số tối thiểu là 5 Mbps. Điều này sẽ đảm bảo rằng người sử dụng không gặp phải sự trì hoãn khi điều hành trang mạng
 • Trang mạng Kiốt Hoạt động Thống Kê Dân số nổi bật trên máy tính / máy tính bảng


Dưới đây là các điều kiện hệ thống tối thiểu để chạy các trình duyệt này:

Hệ điều hành Windows (tất cả các điều kiện phải được đáp ứng)

 • Windows 10 trở lên
 • Ít nhất là bộ xử lý Intel Pentium 4 trở lên
 • Ít nhất 100 MB dung lượng trống của ổ cứng
 • Ít nhất 128 MB RAM


Hệ điều hành Mac

OS X Yosemite 10.10 trở lên

Ghi danh để chủ trì một Kiốt Hoạt động Kiểm tra Dân số ngày hôm nay!

Nếu bạn có thắc mắc gì, xin liên lạc với Mayor.LACensus2020@lacity.org.