ชุดเครื่องมือโซเชียลมีเดีย/โลโก้และคู่มือการสร้างแบรนด์

แบ่งปันและพิมพ์ใบปลิวและโปสการ์ด เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร ในปี 2020 ชุดเครื่องมือชุดเครื่องมือโซเชียลมีเดีย จะนำเสนอในเร็ว ๆ นี้