หน้าหลัก

Los Angeles : คุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในประชากรทั้งหมดหรือยัง การสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2020 ใกล้เข้ามาแล้ว ผลการสำรวจครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวกำหนดจำนวนผู้แทนของเราในสภาคองเกรส หากยังเป็นตัวกำหนดการใช้งบประมาณประจำปีจำนวน 115,000 ล้านดอลลาร์ ในด้านการศึกษา สาธารณสุข การเคหะ การคมนาคม และโครงการสำคัญ ๆ อีกมาก

การสำรวจในปี 2020 จะไม่ถูกต้อง แม่นยำ หากทุกท่านไม่ให้ความร่วมมือ

ไม่ควรประเมินค่าความเสี่ยงในเรื่องนี้ต่ำเกินไป : เทศมณฑล Los Angeles เป็นพื้นที่ที่สำรวจจำนวนประชากรได้ยากที่สุดในประเทศ กว่าครึ่งหนึ่งของประชากร Los Angeles อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยากแก่การสำรวจ และหากประชากรในชุมชนผู้อพยพของเราไม่กล้าแสดงตัวเพื่อตอบแบบสอบถาม Los Angeles ก็อาจสูญเสียเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางเป็นจำนวนหลายพันล้านในช่วงทศวรรษหน้า

ด้วยเหตุนี้ ผู้นำของเมือง เทศมณฑล และรัฐ รวมถึงกลุ่มชุมชนต่าง ๆ จึงรวมพลังกันเพื่อชุมชนอันเปราะบางของเรา

การรวมพลังกันครั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่า การสำรวจในปี 2020จะเป็นไปอย่างครบถ้วน เป็นธรรม และแม่นยำ

เพราะใน Los Angeles ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งและมีความสำคัญเท่ากัน ฉะนั้น เรามาลงมือทำงานกันเลยดีกว่า!