ปฏิทินกิจกรรมการลงพื้นที่

ตรวจสอบวันเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมในชุมชนของท่าน

หากต้องการให้เราเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน กรุณาติดต่อMayor.LACensus2020@lacity.org

เร็ว ๆ นี้

Census Jobs Info Session
Wednesday, July 15, 2020 - 10:00am
Census Jobs Info Session
Wednesday, July 22, 2020 - 10:00am