ลงทะเบียนเพื่อจัดตั้งศูนย์สำมะโนประชากร

The U.S. Census Bureau สนับสนุนให้ทุกคนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี 2020 ทางออนไลน์ ทว่าประชากรในเขตเทศมณฑล  Los Angeles จำนวนมากไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ

เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ท่านสามารถเสนอตัวเพื่อจัดตั้ง Census Action Kiosk (CAK) ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ได้ สิ่งที่ต้องมี ได้แก่คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 เครื่อง พร้อมทั้งอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่สาธารณชน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2020 คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ :

 • มีเวลาเปิดให้บริการที่แน่นอน
 • ตกแต่งศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วยวัสดุเพื่อการตลาดหรือตราเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร
 • เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อผู้ทุพพลภาพ

CAK แต่ละแห่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่และ/หรืออาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจากนคร เทศมณฑลหรือพันธมิตรของชุมชนประจำอยู่เสมอ เพื่อ:

แนะนำวิธีการเข้าถึงแบบสอบถามออนไลน์

ตอบคำถามเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล

 • ให้ความช่วยเหลือด้านภาษา
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สถานที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ ควรร่วมมือกับนคร เทศมณฑล หรือองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ในการสรรหาและคัดเลือกอาสาสมัคร

ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์:

 • เนื่องจากอินเทอร์เฟซของ CAK จะอยู่บนเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ที่จะกำหนดให้เป็น CAK จะต้องมีเว็บ เบราว์เซอร์รุ่นล่าสุด เช่น Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer
 • เราแนะนำว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ต ของ  CAKs ควรจะไม่ต่ำกว่า 5 Mbps เพื่อป้องกันความล่าช้าในการใช้งาน
 • เปิดเว็บไซต์ของ CAK ไว้บนจอคอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ต เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน

ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบเพื่อใช้งานเบราว์เซอร์ดังกล่าว :

ระบบปฏิบัติการ Windows (ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด)

 • Windows 10 หรือใหม่กว่า
 • ต้องมีโปรเซสเซอร์รุ่น Intel Pentium 4 หรือใหม่กว่า
 • ต้องมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดไดรฟ์อย่างน้อย 100 เมกะไบต์
 • มีขนาดของแรมอย่างน้อย 128 เมกะไบต์

ระบบปฏิบัติการ Mac

ต้องใช้ OS X Yosemite 10.10 หรือใหม่กว่า

ลงทะเบียนเพื่อเป็นศูนย์ CAK วันนี้!

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Mayor.LACensus2020@lacity.org