Toolkit para sa social media/gabay sa logo at branding

Ibahagi at imprentahin ang aming mga flyer at postcard para tulungan kaming ibahagi ang tungkol sa Senso ng 2020. Parating na ang toolkit ng social media.