Kalendaryo ng Pagbibigay ng Serbisyo

Alamin kung kailan kami bibisita sa inyong komunidad. Nais niyo ba kaming dumalo sa inyong kaganapan? Makipag-ugnayan sa amin sa Mayor.LACensus2020@lacity.org.

East Hollywood Drive-Thru event
Saturday, September 19, 2020 - 10:00am
4133 Marathon St.
Los Angeles, CA, 90029
Koreatown Drive-Thru event
Saturday, September 19, 2020 - 10:00am
3250 San Marino St.
Los Angeles, CA, 90006
Panorama City Drive-Thru event
Saturday, September 26, 2020 - 10:00am
8825 Kester Ave.
Panorama City, CA, 91402
Pacoima Drive-Thru event
Saturday, September 26, 2020 - 10:00am
11300 Glenoaks Blvd #1622
Pacoima, CA, 91331
South L.A. Drive-Thru event
Sunday, September 27, 2020 - 10:00am
5720 2nd Ave.
Los Angeles, CA, 90043