Kalendaryo ng Pagbibigay ng Serbisyo

Alamin kung kailan kami bibisita sa inyong komunidad. Nais niyo ba kaming dumalo sa inyong kaganapan? Makipag-ugnayan sa amin sa Mayor.LACensus2020@lacity.org.

Census Goodwill Ambassador Training Hollywood
Thursday, November 21, 2019 - 7:00pm to 8:30pm
6657 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA, 90028
Census Goodwill Ambassador Training Boyle Heights
Thursday, December 5, 2019 - 6:00pm to 7:30pm
1200 Plaza Del Sol East
Los Angeles, CA, 90033