Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa mga katanungan ng media, mangyaring makipag-ugnayan sa lamayornews@lacity.org. Para sa mga katanungan tungkol sa mga pagsisikap sa pagbibigay ng serbisyo ng Lungsod, mangyaring makipag-ugnayan sa Mayor.LACensus2020@lacity.org.

Makialam. Makibahagi. Mabilang.