Mag-sign Up sa Pag-organisa ng isang Census Action Kiosk (Puwesto sa Pagkilos para sa Senso)

Lubos na hinihimok ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang bawat isa na kumpletuhin ang palatanungan ng 2020 online. Gayunman, maraming mga residente ng County ng L.A. ang walang regular na access sa internet.

Para tulungan kaming punan ang puwang na iyon, maaari kang mag-organisa ng isang Census Action Kiosk (Puwesto sa Pagkilos para sa Senso, CAK), isang espasyo na may computer o tablet at access sa internet kung saan maaaring sagutin ng mga tao ang palatanungan ng senso. Ang kailangan mo lamang ay kahit isang computer na may access sa internet na magagamit ng mga miyembro ng publiko mula Marso hanggang Hulyo 2020. Pakitandaan ang ibang mga kahingiang ito:

 • Panatilihin ang regular na oras ng opisina
 • Gamitin sa mga estasyon ng computer ang mga materyales para sa marketing/branding ng senso
 • Naa-access ayon sa Batas para sa Mga Amerikanong May Mga Kapansanan (Americans with Disabilities Act, ADA) 

Kailangan din ng bawat CAK na magkaroon ng mga tauhan at/o boluntaryo sa mismong lugar na sinasanay ng Lungsod, County, o mga kabahagi sa komunidad para:

 • Idirekta ang mga tao sa palatanungan ng senso
 • Sagutin ang mga tanong ukol sa mapagkukunan at impormasyon
 • Magbigay ng tulong sa wika
 • Magbigay ng tulong para sa karunungan sa pag-unawa ng digital na kagamitan

Ang mga lokasyon na walang mga tauhan ay makikipagtulungan sa Lungsod, County, o mga organisasyon ng komunidad para tumukoy at kumuha ng mga boluntaryo.

Mga kahingian sa software:

 • Dahil ang interface ng CAK ay ganap na nasa web, ang mga computer na gagamitin bilang CAK ay kailangang nagpapatakbo ng mga pinakabagong bersiyon ng modernong web browser tulad ng Chrome, Firefox, o Internet Explorer.
 • Bagaman hindi kinakailangan, inirerekomenda namin na hindi mas mababa sa 5 Mbps ang bilis ng internet para sa mga CAK. Titiyakin nito na hindi makakaranas ang mga gumagamit ng mga pagkaantala sa paggamit ng site.
 • Hayag na itampok ang website ng CAK sa mga computer/tablet

Nasa ibaba ang mga pinakamababang kahingian sa sistema para mapatakbo ang mga browser na ito:

Mga Windows Operating System (kailangang matugunan ang lahat ng mga kahingian)

 • Windows 10 o mas bago
 • Hindi bababa sa Intel Pentium 4 processor o kaya ay mas bago
 • Hindi bababa sa 100 MB na libreng puwang sa hard drive
 • Hindi bababa sa 128 MB na RAM

Mga Mac Operating System

OS X Yosemite 10.10 o mas bago

Mag-sign up para mag-organisa ng CAK ngayon

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Mayor.LACensus2020@lacity.org.