خانه

L.A.: آیا آماده سرشماری هستید؟ سرشماری
2020 در راه است. نتایج سرشماری نه تنها تعداد نمایندگان ما در کنگره، بلکه نحوه تخصیص بودجه سالانه بیش از

115میلیارد دلاری برای تامین هزینه مدارس، خدمات درمانی، تامین مسکن، حمل و نقل و دیگر برنامه‌های مهم محله‌های ما در کالیفرنیا را مشخص می‌کند.

ولی بدون مشارکت تک‌تک مردم امکان سرشماری دقیق در سال

2020 فراهم نمی‌شود.

هیچ‌کس نباید نقش خود را دست‌کم بگیرد: در حوزه سرشماری، آمارگیری از کانتی

Los Angeles در کشور با بیشترین دشواری همراه است. بیش از نیمی از اهالی

Los Angeles در مناطق سخت-شمار زندگی می‌کنند. اگر جوامع مهاجر

Los Angeles از باز کردن در منزل و پر کردن پرسش‌نامه خودداری کنند،

Los Angeles ممکن است طی دهه آینده میلیاردها دلار از بودجه فدرال خود را از دست بدهد.

به همین دلیل، مدیران شهر، کانتی و ایالت و گروه‌های اجتماعی دست به دست هم داده‌اند تا از ضعیف‌ترین همسایگان‌مان حمایت کنند.

به کمک هم می‌توانیم دستیابی به آمار کامل، شفاف و دقیق را در سال

2020 تضمین کنیم.

در

Los Angeles ، تک‌تک افراد مهم هستند و در نظر گرفته می‌شوند. پس بیایید آستین‌ها را بالا بزنیم و مشغول کار شویم!