Սոցիալական լրատվամիջոցների գործիքակազմ/պատկերանշան և բրենդինգի ուղեցույց

Տարածե՛ք և տպե՛ք մեր թերթիկներն ու բացիկները՝ այդ կերպ օգնելով մեզ տարածել տեղեկատվություն՝ 2020 թվականի մարդահամարի վերաբերյալ: Սոցիալական լրատվամիջոցների գործիքակազմը շուտով պատրաստ կլինի: